Πνευματική Ιδιοκτησία & Χρήση Πληροφοριών

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου συμπεριλαμβανομένων εικόνων, αρχείων βίντεο, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εμπορικών σημάτων, των περιεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της Ιστοσελίδας, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας και προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις σχετικές οδηγίες και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συνθήκες. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να κάνετε λήψη πληροφοριών, όπως κείμενα, εικόνες, ήχο και βίντεο, από την ιστοσελίδα μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Τυχόν τροποποίηση ή περαιτέρω αναπαραγωγή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της απαγορεύεται ρητώς.

Ακρίβεια των πληροφοριών

Το "Account On Me" καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των κειμένων ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Συνεπώς αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα καθώς και για κάθε βλάβη που προκύπτει από κακόβουλη ενέργεια τρίτων, όπως παραποίηση δεδομένων. Κάθε χρήση βασιζόμενη σε αυτές τις συμβουλές, γνώμες, δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, καθώς και οι πληροφορίες ή τα στοιχεία, που περιέχονται σ’ αυτήν υπόκεινται σε τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Σε περίπτωση που ο χρήστης εντοπίσει σφάλματα ή παραλείψεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες στη παρούσα ιστοσελίδα παρακαλούμε όπως μας ενημερώσει στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Iστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει). Σε καμία περίπτωση δεν εκμεταλλευόμαστε εμπορικά τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, μέσω ενοικίασης ή ανταλλαγής με τρίτους.

Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας.

Υπερ-συνδέσεις (Hyper-links)

Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει παραπομπές ή συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την Εταιρία. Αντίστοιχα, άλλοι διαδικτυακοί τόποι ενδέχεται να περιέχουν παραπομπές ή συνδέσμους αναφερόμενους στην παρούσα Ιστοσελίδα. Διευκρινίζεται ότι δεν έχουμε επαληθεύσει όλες τις ιστοσελίδες που πιθανόν «συνδέονται» με τη δική μας και κατ’ επέκταση ούτε το περιεχόμενο αυτών και συνεπώς αποποιείται κάθε ευθύνη ως προς τις πληροφορίες, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτές, ως προς τυχόν επιγενόμενη τροποποίηση ή κατάργησή τους, καθώς και ως προς τη χρήση που γίνεται από τον Χρήστη. Η χρήση αυτών των ιστοσελίδων από τον Χρήστη αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου.

Η Ιστοσελίδα της Εταιρίας δεν δίνει την δυνατότητα για πληρωμές online που αφορούν τις υπηρεσίες της. Συνεπώς οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή πραγματοποιήσει ο χρήστης, είναι μεταξύ τρίτων ιστοσελίδων που βρέθηκαν στην Ιστοσελίδα ή προτάθηκαν από αυτήν. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα και ασφάλεια αυτών των συναλλαγών με τρίτους και δεν είναι αρμόδια για τυχόν απώλειες που συνέβησαν μέσω τρίτων συναλλαγών.

Η δημιουργία υπερ-συνδέσεων στην Ιστοσελίδα θα πρέπει να γίνεται με την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. Κάθε αίτηση αδειοδότησης πρέπει να απευθύνεται στην εξής διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

Εάν δε συμφωνείτε με τους όρους του παρόντος, τότε οφείλετε να μη κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης μπορεί να ενημερώνονται ανά τακτά διαστήματα ή/και να τροποποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των επιμέρους σελίδων αυτής για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρίας:
Λογιστικές υπηρεσίες "Account On Me"
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Πασαλίδης Λάζαρος
Γρηγορίου Λαμπράκη 14 , Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ 56429
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310657694
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.