Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες (Δήλωση περιουσιακής κατάστασης).
Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά ένα μικρό κομμάτι φορολογούμενων οι οποίοι κατέχουν αξιώματα όπως:
    • Δημάρχους – Περιφερειάρχες – Νομάρχες (πρώην)
    • Βουλευτές και υπουργούς (νυν και πρώην)
    • Πρόεδροι από πολιτικά κόμματα
    • Πρόεδροι νομικών προσώπων
    • Μεγαλομετόχους εταιριών πρακτορείων τύπου (εφημερίδες, ενημερωτικά site και τηλεόρασης)
    • Πρόεδροι και μέλη επιτροπών ανταγωνισμού για κρατικές επιχορηγήσεις
    • Γενικοί γραμματείς υπουργείων και περιφερειών


Τι είναι το Πόθεν Έσχες


Στη δήλωση πόθεν έσχες ένα φυσικό πρόσωπο υποχρεούται από το νόμο να δικαιολογήσει τα εισοδήματα και τις καταθέσεις του καθώς επίσης και τα περιουσιακά του στοιχεία. Στην περίπτωση που τους ζητηθεί, όλοι οι υπόχρεοι πρέπει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συνήθως 90 ημέρες) να καταθέσουν τη δήλωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό ή εκπρόθεσμης υποβολής τότε προβλέπονται ποινικές και οικονομικές κυρώσεις.