Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ή εν συντομία ΑΣΕΠ είναι μια ανεξάρτητη ελληνική αρχή που αναλαμβάνει την προκήρυξη διαγωνισμών, προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εξασφαλίζει την ορθότητα αυτών. Ο ΑΣΕΠ δεν εποπτεύεται από την ελληνική κυβέρνηση αλλά από τη Βουλή των Ελλήνων ενώ υπόκειται κανονικά σε δικαστικό έλεγχο. Το 2001 με την αναθεώρηση του συντάγματος η ανεξαρτησία του ενισχύθηκε σημαντικά.

Ο ΑΣΕΠ για την επιλογή του προσωπικού σε κάθε διαγωνισμό θέσεων εργασίας του δημοσίου χρησιμοποιεί τους παρακάτω τρόπους:

  • γραπτός διαγωνισμός
  • αξιολόγηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως μοριοδότηση
  • συμπληρωματική πρακτική διαδικασία
  • εξετάσεις ή συνεντεύξεις

ενώ για ειδικό επιστημονικό προσωπικό χρησιμοποιούνται διαφορετικές διαδικασίες. Τυχόν ενστάσεις αξιολογούνται επίσης από τον ΑΣΕΠ που είναι υπεύθυνος της εποπτείας όλης της διαδικασίας.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποβολή αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στις δημόσιες υπηρεσίες και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ενημερώνουμε άμεσα τους ενδιαφερόμενους για τις επικείμενες προκυρήξεις και φροντίζουμε να έχουμε συνεχή επικοινωνία μαζί τους. Αφήνοντας το βιογραφικό σας και καταγράφοντας τις θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν μπορούμε να λειτουργήσουμε συμβουλευτικά άμεσα και να σας προτείνουμε έναν διαγωνισμό που μπορείτε να συμμετέχετε. Κριτήρια συμμετοχής είναι οι δεξιότητες του ατόμου και οι σπουδές του. Σε πολλές περιπτώσεις η προϋπηρεσία είναι ένα δυνατό κριτήριο επιτυχίας σε κάποιον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ όχι όμως σε όλες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες ως προς τις τρέχουσες προκηρύξεις.