Το λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο Accountonme αναλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων για ιδιώτες – φυσικά πρόσωπα όπως επίσης και εταιρίες - νομικά πρόσωπα. Πέραν της τυπικής διαδικασίας υποβολής όλων των εισοδημάτων λειτουργούμε και συμβουλευτικά αναλύοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, προτείνοντάς σας τις κατάλληλες λύσεις.
Όλες οι φορολογικές δηλώσεις καταθέτονται εντός χρονικού ορίου και μεριμνούμε για την ταχύτατη ενημέρωσή σας σε φορολογικά και φοροτεχνικά θέματα που σας αφορούν.

 

Φορολογικές υπηρεσίες δηλώσεις που αναλαμβάνουμε:
    • Έλεγχος και κατάθεση φορολογικής δήλωσης όλων των φυσικών και νομικών προσώπων Ε1,Ε3
    • Κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων Ε2
    • Έκδοση φορολογικής δήλωσης σε αντίγραφο το οποίο σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά
    • Έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος το οποίο σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά
    • Υποβολή περιουσιακής κατάστασης Ε9 – δήλωση στοιχείων ακινήτων
    • Μεταβολή περιουσιακής κατάστασης φυσικών προσώπων 
    • Σύνταξη και υποβολή τροποποιητικών και συμπληρωματικών δηλώσεων προηγούμενων ετών
    • Διαχείριση του λογαριασμού σας στο Taxis Net

   • Επικαιροποίηση στοιχείων μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) 


Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση όλων των πολύπλοκων διαδικασιών κατάθεσης της δήλωσής σας με σκοπό την αποφυγή τυχόν λαθών και παραλείψεων που μπορεί να κοστίσουν. 

 

Εάν ενδιαφέρεστε για υποβολή φορολογικής δήλωσης επικοινωνήστε με το γραφείο μας και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.