Έχοντας μεγάλη εμπειρία στη δήλωση και φορολόγηση ακινήτων, το λογιστικό γραφείο Accountonme αναλαμβάνει την κατάθεση φορολογικών εντύπων Ε9 και τη δήλωση της ακίνητης περιουσίας σας.
Η φορολογία ακινήτων είναι μια διαδικασία που αλλάζει δια νόμου συνεχώς. Ανάλογα με τον αριθμό και την αντικειμενική αξία των ακινήτων σας, Κάθε έτος διαμορφώνεται η εκάστοτε δήλωση όπου καταθέτεται στο TaxisNet μαζί με την φορολογία εισοδημάτων μία φορά το χρόνο.

Μέσω της υπηρεσίας Ε9 τα φυσικά πρόσωπα μπορούν ηλεκτρονικά να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων Ε9 διαρκούς ενημέρωσης, καθώς και τις αρχικές αλλά και τις τροποποιητικές δηλώσεις του Ε9 για τα έτη 2010 και μετά.

Τι είναι το Ε9

Το έντυπο Ε9 είναι η φορολογική απεικόνιση προς το κράτος όλων των περιουσιακών μας στοιχείων και αφορούν μόνο ακίνητα που έχουμε στην κατοχή μας. Όλα τα ακίνητα είτε είναι εντός σχεδίου πόλεως, είτε εκτός ,δηλώνονται και καταγράφονται σε ένα ενιαίο φορολογικό έντυπο από το οποίο προκύπτει και η φορολογία του φυσικού προσώπου. Στο έντυπο Ε9  μπορούμε να δηλώσουμε όλη την ακίνητη περιουσία που έχουμε στην κατοχή μας ως Φυσικά Πρόσωπα.
Για να ολοκληρωθεί η κατάθεση του Ε9 δηλώνουμε τον αριθμό ταυτότητας του ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) και τον κωδικό του (Κ.Α.Ε.Κ.) καθώς επίσης και την τοποθεσία που βρίσκεται το ακίνητο (διεύθυνση, ΤΚ κλπ.)

Σε μερικές περιπτώσεις δηλώνουμε συμπληρωματικές πληροφορίες για το κτίσμα όπως τους δρόμους του οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο ανήκει κι οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο ζητηθεί.
Τέλος δηλώνουμε τα καθαρά τετραγωνικά, τους βοηθητικούς χώρους και το έτος κατασκευής μαζί με την κατηγορία του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου οφείλει να δηλώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του, σε κάθε ένα από τα ακίνητα που διαθέτει.

Το έντυπο φορολογικών ακινήτων Ε9 υποβάλλεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά στη γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων TaxisNet και από εκεί ενημερώνεται η εφορία για την φορολογία που προκύπτει.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε λειτουργώντας συμβουλευτικά στην κατάθεση της φορολογικής δήλωσης Ε9 και να σας δώσουμε λύσεις σε χρόνια θέματα και προβλήματα που έχετε με τα περιουσιακά σας στοιχεία. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την κατάθεση της δήλωσής σας.