Σε ένα περιβάλλον όπου οι μεταβολές της νομοθεσίας είναι καθημερινό φαινόμενο, το γραφείο AccountOnMe σας προσφέρει άμεσα τις κατάλληλες λύσεις και πληροφορίες για την επιχείρησή σας σε θέματα που αφορούν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε συμβουλευτικά και να βρούμε λύσεις σε προβλήματα που πιθανό να προκύπτουν κατά την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας και δίπλα σας με συνεχή υποστήριξη.

 

Επιπλέον των συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους σας, αναλαμβάνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες έκδοσης μισθοδοσίας και υποβολή Α.Π.Δ. για:
    • Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
    • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
    • Επιχειρήσεις όλων των τύπων με σύσταση κάθε μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ)        
ώστε να πετύχετε την καλύτερη δυνατή διαχείριση μισθοδοσίας και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας διακρίνονται σε:
    • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
    • Έκδοση και έλεγχος Α.Π.Δ. καθώς και διορθώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία
    • Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών

Υποβολή καταστάσεων προσωπικού στο ΣΕΠΕ - ΕΡΓΑΝΗ

 • Απογραφή εργοδότη στο εκάστοτε ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο υπάγεται λόγω της ιδιότητας του

    • Υποβολή εντύπων προσλήψεων, καταγγελίας σύμβασης και οικειοθελούς αποχώρησης στο ΕΡΓΑΝΗ
    • Διαχείριση αδειών και έκδοση βιβλίου αδειών
    • Αποστολή εντύπων μισθοδοσίας στην επιχείρηση (ηλεκτρονικά)
    • Αρχειοθέτηση και κατηγοριοποίηση μισθοδοσίας
    • Υποβολή δήλωσης Φόρου μισθωτών Υπαλλήλων όποτε προκύπτει

Για την ορθή λειτουργία της επιχείρησής σας και την έγκαιρη έκδοση όλων των εγγράφων μισθοδοσίας επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας στείλουμε μια οικονομική πρόταση συνεργασίας. Είμαστε διαθέσιμοι καθημερινά σε ώρες γραφείου είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω e-mail για όποιες απορίες δημιουργηθούν και οποιαδήποτε διευκρίνηση.