Το λογιστικό γραφείο “AccountOnMe” αναλαμβάνει την πλήρη στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, προσφέροντας ευρεία κλίμακα λογιστικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Με εμπειρία αρκετών ετών και άριστη γνώση του αντικειμένου σας εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία των λογιστικών υποθέσεων και εργασιών της εταιρίας σας, όποια σύσταση κι αν έχει αυτή.

Οι δημοφιλέστερες λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:


1. Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων για επιχειρήσεις και εταιρίες όλων των κατηγοριών
2. Καταχώρηση των παραστατικών εσόδων – εξόδων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mydata του Ελληνικού κράτους – διαδικασία που είναι πλέον απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία μιας νόμιμης επιχείρησης
3. Υποβολή και απόδοση δηλώσεων Φ.Π.Α.
4. Σύνταξη και υποβολή Μητρώου Παγίων (έσοδα – έξοδα)
5. Καταχώρηση τιμολογίων ενδοκοινοτικών συναλλαγών στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες VIES.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τις λύσεις που υπάρχουν για τη δική σας επιχείρηση.