Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό, φοροτεχνικό και λογιστικό περιβάλλον οι έξυπνες αποφάσεις είναι η λύση για την αποφυγή κινδύνων και ανεπιθύμητων προστίμων που ίσως προκύψουν από λανθασμένες κινήσεις.
Οι συνθήκες και οι παράμετροι αυτών των αποφάσεων αλλάζουν συνεχώς κάτι που κάνει δύσκολη την ανεύρεση της σωστής πηγής πληροφόρησης.

Το λογιστικό γραφείο μας ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις σε θέματα που μας αφορούν και μπορεί να σας δώσει τις κατάλληλες λύσεις για:
    • Μείωση του κόστους επιβίωσης και διαχείρισης της επιχείρησής σας
    • Ανεύρεση νέων πόρων εσόδων που δεν γνωρίζετε
    • Ταχύτατη διεκπεραίωση τυπικών διαδικασιών που σπαταλούν χρόνο από τον εργοδότη
    • Πιθανές λύσεις σε χρόνια λογιστικά προβλήματα
    • Επενδύσεις σε μεγάλα και μικρά έργα της επιχείρησής σας
    • Λήψη αποφάσεων για σημαντικές αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος
    • Συμβουλευτική υπηρεσία υποστήριξης σε φοροτεχνικά και φορολογικά θέματα
    • Καταγραφή δεδομένων και ανάλυση αναγκών της κάθε επιχείρησης
    • Παρουσίαση προτάσεων – λύσεων χωρίς να χρειαστεί η δική σας συμβολή
    • Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ της Ε.Ε. και του Ελληνικού κράτους

Ο απώτερος σκοπός μας είναι η αύξηση των κερδών σας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας.

Γνωρίστε τους συμβούλους μας

Όλοι οι σύμβουλοί μας είναι διαθέσιμοι για εσάς ώστε να ακούσουν το πρόβλημα ή την ανάλυση της κατάστασης της επιχείρησή σας και να ενεργήσουν για την ταχύτατη ενημέρωσή σας. Είναι εφοδιασμένοι με  γνώσεις πάνω στις επιχειρήσεις και έχουν χρόνια εμπειρία στη δραστηριότητα αυτών.

Έρευνα και ανάπτυξη
Ο σημαντικότερος παράγοντας ανάπτυξης μιας επιχείρησης είναι η σωστή πληροφόρηση ανεξαρτήτως μεγέθους της, τζίρου και αριθμού εργαζομένων. Κάθε επιχείρηση οφείλει να ενημερώνεται σωστά και να αναπτύσσεται συνεχώς ειδάλλως η στασιμότητα ισούται στις περισσότερες περιπτώσεις με ύφεση και μείωση κέρδους.